Bewerkersovereenkomst

Jongbloed BV is een educatieve uitgeverij die verschillende digitale producten en diensten aanbiedt voor gebruik in het onderwijs waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met deze persoonsgegevens om te gaan.

Jongbloed BV heeft het Privacyreglement van haar brancheorganisatie GEU en het 'Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen' onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de 'verantwoordelijke' is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt.

Jongbloed BV is een 'bewerker', die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. De afspraken die hiervoor gelden, zijn vastgelegd in de Bewerkersovereenkomst van Jongbloed BV. 

Wanneer u een bewerkersovereenkomst met ons wilt afsluiten, volg dan onderstaande stappen:

  • Download de betreffende bewerkersovereenkomst 
  • Vul de ontbrekende gegevens in
  • Print de bewerkersovereenkomst, zet op iedere pagina een paraaf en op de laatste pagina datum en handtekening
  • Scan de bewerkersovereenkomst en mail deze naar educatief@jongbloed.com
  • U ontvangt per mail een getekend exemplaar retour

 

>> Download hier de bewerkersovereenkomst van Bas
>> Download hier de bewerkersovereenkomst van My name is Tom

De Privacy Bijsluiter vindt u bij de producten waar dit op van toepassing is.

 

Leveringsvoorwaarden en licentieovereenkomsten

Klik hier voor alle informatie over onze leveringsvoorwaarden en licentieovereenkomsten.