Soorten nascholing en wat houden deze in?

Doe meer met BAS

Doe meer met Bas is een compleet leermiddelen- pakket voor VVE waarin alle tussendoelen voor taal en voorbereidend rekenen zijn verwerkt. Doe meer met Bas streeft naar een optimale ontwikkeling van het kind.

Intro Bas Bas en VVE

De acht thema’s in Doe meer met Bas zijn gekoppeld aan een plaat uit een van de Bas-prentenboeken. Ieder thema en iedere activiteit bevat concrete aanwijzingen voor de uitvoering in de praktijk.

 

BAS spreekt een woordje mee
Bas spreekt een woordje mee is een programma voor begeleiding van kinderen van 3 tot en met 6 jaar met een taalachterstand. Het programma is ontwikkeld door vier logopedisten van de hulpverleningsdienst Flevoland en is veelvuldig uitgeprobeerd binnen de logopedie, de remedial teaching en het reguliere onderwijs. Bas spreekt een woordje mee kan zowel in kleine groepen als individueel gebruikt worden. Nascholingen rondom Doe meer met Bas worden verzorgd door Driestar Educatief en IJsselgroep.


My name is Tom: natuurlijk Engels leren van groep 1 t/m 8
My name is Tom bestaat uit een uitgekiend pakket lesmateriaal voor leerkracht en leerlingen. De basis is het digitale hart van de methode: de computeropdrachten en het digibord. Deze worden in een toegankelijke en aantrekkelijk vormgegeven Elektronische Leeromgeving (ELO) aangeboden. Voor de onderbouw wordt dit aangevuld met een leraren- handleiding, een cd met luisterliedjes en de handpop Tom. Voor de midden- en bovenbouw is het basismateriaal aangevuld met een lerarenhandleiding en werkschriften voor de leerlingen.

Nascholingen rondom My Name is Tom worden verzorgd door het lectoraat Engels van Driestar Educatief en door IncyWincy - English for the little ones.

 

       logo ijsselgroep                         logo-driestar