MNIT invoeren titel
 

Deel 7 en 8 van My name is Tom zijn gereed! Daarmee is de doorgaande leerlijn compleet. Veel scholen zijn al begonnen met de invoering van My name is Tom, want hoe eerder de doorgaande lijn opgepakt wordt, hoe makkelijker het eindniveau wordt gehaald.

   
       

Subsidie aanvragen
Nog steeds stellen verschillende instanties subsidies beschikbaar om Engels in te voeren op de basisschool. Kijk voor meer informatie op de website van het Europees platform.

 

Begin op tijd om het eindniveau te halen
Omdat het eindniveau van My name is Tom pittig is (Anglia Elementary, Cito A2), is het van belang om tijdig te beginnen met de invoering van de methode. Het liefst natuurlijk al in de onderbouw. My name is Tom 1 t/m 4 legt een solide basis voor het Engels leren, maar ook in groep 5 en 6 kan nog prima met My name is Tom begonnen worden, hoewel dit natuurlijk wel pittiger is.

Om die reden adviseren we om het onderstaande invoerschema te hanteren. U kunt zien dat voor groepen 7 en 8 die niet met My name is Tom 1-4 hebben gewerkt wordt geadviseerd om te starten met My name is Tom 6 of My name is Tom 5 (in groep 7). Vervolgens loopt u langzaam in, zodat het eindniveau alsnog wordt gehaald. U dekt daarmee de kerndoelen, haalt een prima aansluitniveau voor het voortgezet onderwijs en u heeft een methode voor de hele school. In alle gevallen is het dus zaak om op tijd te beginnen.

Mogelijk implementatieplan My name is Tom

Groep 1-8:
Implementatie-1-4

 
   

Groep 5-8:
Implementatie-5-8

 
   

MNIT1 = My name is Tom, part 1 (onderbouw), niveau Junior
MNIT2 = My name is Tom, part 2 (bovenbouw), 5 (Primary), 6 (Primary), 7 (Preliminary), 8 (Elementary)
Tweede instapmoment MNIT1 (afgekort TI)

N.b. Niveaus Anglia is gelieerd aan: Common European Framework of References. Kijk voor meer informatie op: www.erk.nl of download hier het overzicht.

 
   

 button terug