Voorwaarden & Privacy

Algemene leveringsvoorwaarden

Op bestellingen bij Bas Educatie zijn de leveringsvoorwaarden van Jongbloed van toepassing. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op bestellingen die u als ingelogde klant vanaf deze website bij ons plaatst. U kunt deze leveringsvoorwaarden hier downloaden.

 

Voorwaarden online producten en diensten

Voor online producten en diensten (het gebruik van deze webshop inbegrepen) zijn specifieke voorwaarden van toepassing. U kunt deze voorwaarden hier downloaden. 

 

Licentieovereenkomst digitale producten

Op alle producten waar een licentieovereenkomst op van toepassing is (dit wordt bij de desbetreffende producten vermeld) zijn de FENIT-voorwaarden van toepassing. Uw licentie wordt na afloop van de aanvankelijke looptijd steeds met een jaar verlengd. Opzeggen kan drie maanden voor het einde van de aanvankelijke looptijd. U gaat akkoord dat de programmatuur die u aanschaft uitsluitend gebruikt zal worden ten behoeve van de school en brinnummer van het account waarmee u afrekent. Heeft u nog geen account? Dan kunt u uw gegevens bij het afrekenen ingeven bij 'registreren'. Heeft u reeds een account? Dan kunt u deze nadat u inlogt nakijken en/of wijzigen.

Klik hier om de FENIT-voorwaarden te bekijken

Privacy

Jongbloed BV is een educatieve uitgeverij die verschillende digitale producten en diensten aanbiedt voor gebruik in het onderwijs waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met deze persoonsgegevens om te gaan. Jongbloed BV heeft het Privacyreglement van haar brancheorganisatie GEU en het 'Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen' onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de 'verantwoordelijke' is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. Jongbloed BV is een 'verwerker', die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling.

De afspraken die hiervoor gelden, zijn vastgelegd in de verwerkersovereenkomst van Jongbloed BV. In deze Privacy Bijsluiter richten wij ons tot u als onderwijsinstelling om u meer specifiek te informeren over onze digitale leermiddelen en de bijbehorende gegevensverwerkingen. Daardoor wordt duidelijk welke opdracht u als onderwijsinstelling geeft aan Jongbloed BV om gegevens te verwerken. Deze Privacy Bijsluiter stelt u tevens in staat om ouders en leerlingen te informeren over de verwerking van persoonsgegevens.

Lees de verwerkersovereenkomst van Bas en Tom:
- Verwerkersovereenkomst Bas 3.0. 
- Verwerkersovereenkomst My name is Tom 3.0. 

De Privacy Bijsluiter vindt u bij de producten waar dit op van toepassing is.