Doe meer met Bas VVE-programma.

In dit gedeelte kunt u meer informatie vinden over Doe meer met Bas als VVE-totaaloplossing. Wilt u aanvullende of meer gedetailleerde informatie, neemt u dan contact op met onze binnendienst via het contactformulier.

Intro Bas meer info Doe meer met Bas

Over Doe meer met Bas

Bij de ontwikkeling van Doe meer met Bas hebben een aantal uitgangspunten centraal gestaan:

 

• Een lesaanbod dat naadloos aansluit op de ontwikkeldomeinen

• Een effectief VVE-programma waarbij een soepele doorgaande lijn essentieel is

• Een boeiend en leerzaam leerstofaanbod met herkenbare thema’s

• Een duidelijke structuur maar met veel ruimte voor individuele invulling door de professional

• Een flexibel en uitbreidbaar multimediaal totaalpakket

• Uitgebreide mogelijkheden voor ouderparticipatie

• Professionele trainings- en opleidingsmogelijkheden, maar ook een laagdrempelige basis.

• Veel specifieke aandacht voor Taal, maar ook voor Rekenen en Oriëntatie op de wereld en jezelf.


Werken vanaf de basis

De handleiding van Doe meer met Bas vormt samen met de prentenboeken de absolute basis. Via handige matrices in de handleiding is het thematische lesaanbod gemakkelijk te plannen. Daarbij is de gemiddelde tijdsbesteding ca. 4 dagdelen in de week. De handleiding biedt de professional uitstekend houvast en geeft indien gewenst uitgebreide achtergrondinformatie. De thema’s komen zowel in voorschoolse als in de vroegschoolse educatie weer terug, waardoor deze voor kinderen herkenbaar zijn.

 

Knop-Bas-programmagestuurd
Knop-Bas-Bas-in-de-hoofdrol
Knop-Bas-soepele-overgang
Knop-Bas-ouders-doen-ook-mee
Knop-Bas-scholing-en-opleiding