Doe meer met Bas

Doe meer met Bas is een compleet leermiddelenpakket voor taal en voorbereidend rekenen. Doe meer met Bas als officieel programma voor voor-en vroegschoolse educatie (VVE).
Doe meer met Bas is geschikt voor 3/4 jarigen, 4/5 jarigen en 5/6 jarigen. 

Intro Bas meer info Doe meer met Bas

Doe meer met Bas bestaat uit acht thema's die elk gebasseerd zijn op een plaat uit een Bas prentenboek.

U werkt voor taal aan de doelen: woordenschat, interactief taalgebruik, beginnende geletterdheid en taalbewustzijn en bij voorbereidend rekenen werkt u aan: beginnende gecijferdheid (tellen en aantallen/meten en meetkunde) en omgevingsoriëntatie.
Doe meer met Bas biedt echter ook veel ruimte om flexibel met de lesstof om te gaan. Door de diversiteit aan onderdelen is het goed mogelijk om Doe meer met Bas uit te breiden of aan te vullen met bijvoorbeeld:

 

• online applicaties (Bas telt mee of Bas gaat digi-taal)

• interactieve digibordplaten

• luister- of muziekcd’s

• prentenboeken

• posters

• dagritmekaarten

• een taalkist met separate handleiding

• een rekenkist met separate handleiding

• kleurplaten en spelletjes (bijv. Lotto of Memory)

Ook het gebruik van de handpop is bijzonder effectief en maakt de lesstof zeer toegankelijk en effectief. Kinderen zijn van nature zeer geboeid door het op deze manier overbrengen van het lesaanbod.

Klik op één van de onderwerpen hieronder of ga terug naar de Doe meer met Bas infopagina.

 

Knop-Bas-programmagestuurd
Knop-Bas-Bas-in-de-hoofdrol
Knop-Bas-soepele-overgang
Knop-Bas-ouders-doen-ook-mee
Knop-Bas-scholing-en-opleiding